Regulamin

Witamy w ec-web.eu!

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie “Ambasadorzy EC PL Prosta Spółka Akcyjna”

Użytkownik przystępując do programu, akceptuje niniejsze warunki. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków Użytkownik nie może dołączyć do programu.

Dane uczestników

Dane uczestników przystępujących do programu są podzielone na dwie grupy – JAWNE oraz NIEJAWNE.

Wykorzystanie danych JAWNYCH obejmuje ich umieszczenie na materiałach promocji firmy z kategorii “Nasi Ambasadorzy”. Dostęp do nich mają wszyscy zainteresowani.

Natomiast wykorzystanie danych NIEJAWNYCH obejmuje ich przetwarzanie do celów czysto biznesowych. Dostęp do tych danych ma wyłącznie wybrana część pracowników.

Osobną grupę – dane OSOBISTE tworzą dane związane z zawieraniem i obsługą umów. Dostęp do nich ma wyłącznie zarząd.

Zakres danych:

Dane JAWNEDane NIEJAWNEDane OSOBISTE
– Imię i nazwisko /lub/ nazwa firmy
– Zdjęcie uczestnika /lub/ logo firmy
– nr. telefonu + e-mail
– adres korespondencyjny
– PESEL uczestnika / reprezentanta
Administratorem danych osobowych jest EC PL Prosta Spółka Akcyjna (NIP: 7822933997 | KRS: 0001076560) z siedzibą w Poznaniu (61-395, os. Rzeczypospolitej 38/1). Nadzór nad wykorzystaniem danych pełni dyrektor generalny spółki – Zbigniew Teska (e-mail kontaktowy: [email protected])

Dołączając do programu, Uczestnik akceptuje politykę przetwarzania danych osobowych.

Dobre imię marki

Uczestnik programu zobowiązuje się do reprezentacji EC PL dbając o jej dobre imię oraz korzystając z dobrych praktyk biznesowych. Celowe wyrządzanie szkód wizerunkowych skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem współpracy. EC PL Prosta Spółka Akcyjna zastrzega sobie również prawo do wytoczenia procesu sądowego dotyczącego zniesławienia, oraz nie bierze odpowiedzialności za działania uczestnika w przypadku uczestnictwa bazującego na złych praktykach.

Możliwa do uzyskania prowizja:

Wysokość prowizji uzależniona jest od skuteczności uczestnika oraz warunków umowy.

Prowizja na start: 2,5 – 5%

Mnożnik za skuteczność: 150 – 200%

Prowizja jest wypłacana w okresie uzgodnionym na etapie zawierania umowy.

Zasady programu

  1. Zanim kandydat na ambasadora stanie się pełnoprawnym uczestnikiem programu musi przejść weryfikację danych osobowych oraz podpisać umowę.
  2. Program obejmuje promowanie usług marki EC PL w zamian za ustaloną prowizję.
  3. Prowizja jest wypłacana w okresie uzgodnionym na etapie zawierania umowy.
  4. Wysokość prowizji uzależniona jest od skuteczności uczestnika oraz warunków umowy. Zakres prowizji do uzyskania: 2,5 – 10% dochodu uzyskanego z pomocą ambasadora
  5. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o dobre imię firmy EC PL oraz korzystanie z sposobów promowania zgodnych z dobrymi praktykami biznesowymi. EC PL P.S.A nie bierze odpowiedzialności za działania uczestnika w przypadku uczestnictwa bazującego na złych praktykach.
  6. Dołączając do programu, Uczestnik akceptuje politykę przetwarzania danych osobowych.
  7. W przypadku złamania regulaminu EC PL P.S.A ma prawo natychmiastowo wypowiedzieć współpracę.